Dobrý den.

Musím Vám oznámit, že jsem se dostal do velké životní a finanční tísně. Jsem nucen zrušit ordinaci a ukončit její provoz na dobu neurčitou.

Pokud chcete přispět na vývoj nových přístrojů a strojů pro korekci deformací těla a na vývoj dalších nových technologií, pošlete finanční dar na číslo účtu:

988888811 / 5500.

Do platebního příkazu napište do poznámky vaše jméno, příjmení a adresu (i elektronickou adresu), abych Vám mohl poslat potvrzení, pokud potvrzení potřebujete.
Bederní páteř

Je nejzatíženější částí páteře. Co se pohyblivosti týče, je druhá po krční páteři. Spolu s pánví a křížem je to jedna z nejvíce namáhaných částí těla. Z toho plyne i její časté poškození s vedlejšími důsledky na vnitřní orgány a na fyziologii dolní části těla. Bederní páteř je uzpůsobena tak, že dokáže snášet značnou zátěž. V případě nevelkých (i chronických) poškození reaguje až po nějaké době (třeba až po sedmi dnech) a ne okamžitě, jak se lidé často mylně domnívají. Z tohoto důvodu si mnohdy poškození nedokáží odpovědět na otázku, co vlastně způsobilo jejich problém a kdy to vlastně začalo.

Pouze těžké poškození ploténky může okamžitě vyvolat potíže. Chronické poškození plus alkohol způsobí, že regenerace oslabeného orgánu neprobíhá tak, jak by měla.

Vedlejšími důsledky nemocné bederní páteře mohou být impotence (neplodnost), průjmy, zácpy, hemoroidy, křečové žíly páteře atd. Proto věnujeme bederní páteři tolik pozornosti.