Dobrý den.

Musím Vám oznámit, že jsem se dostal do velké životní a finanční tísně. Jsem nucen zrušit ordinaci a ukončit její provoz na dobu neurčitou.

Pokud chcete přispět na vývoj nových přístrojů a strojů pro korekci deformací těla a na vývoj dalších nových technologií, pošlete finanční dar na číslo účtu:

988888811 / 5500.

Do platebního příkazu napište do poznámky vaše jméno, příjmení a adresu (i elektronickou adresu), abych Vám mohl poslat potvrzení, pokud potvrzení potřebujete.
Jak si chránit páteř a klouby

Ten, kdo dokáže za všech okolností nalézt správnou polohu těla, ušetří hodně času stráveného po lékařských a rehabilitačních zařízeních. Uvádíme několik příkladů pro různé situace.

Zvedání a nošení těžkých břemen

Páteř má fyziologické prohyby (krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza). Konstrukce kostry a vůbec celého těla je tak uzpůsobena, že každá část páteře nese svůj díl námahy bez jakéhokoli poškození s jednou podmínkou: Forma prohybu musí být při zátěži fyziologicky chráněná. To znamená, jestli například zvedáme těžké předměty ze země, musíme napnout záda, vtáhnout břicho, zafixovat všechny páteřní prohyby. Zapojíme zadek (kyčle v tomto případě fungují jako druhé rameno), nikoliv záda. Tudíž není správné zvedat těžké předměty a přitom zatěžovat bederní páteř. Např. jestliže jíme, lžíci posunujeme rukou v ramenním kloubu směrem k ústům, a ne naopak, že bychom nahýbali hlavu v krční páteři směrem k talíři. Toto je analogický příklad k situaci, kterou jsme popsali výše.

1) Zejména při nakupování (stěhování apod.) dochází, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, k jednostrannému a nesprávnému zatěžování páteře. Je vhodné, pokud možno, zátěž rovnoměrně rozdělit do obou rukou a přitom dbát na rovné držení páteře.

ANO

How to protect your spine and joints.

NE

How to protect your spine and joints.

2) Nošení dětí: Nejlépe před tělem, zkřížit ruce pod zadek před středem těla, ditě se přitom drží okolo krku nebo za naše ramena. Nikdy nenoste dítě na jedné ruce a na boku! (Toto upozornění se týká hlavně mužů.)

ANO

How to protect your spine and joints.

NE

How to protect your spine and joints.

3) Zvedání dětí: Postavíme se čelem k dítěti (ne bokem), vtáhneme břicho, zafixujeme bederní pohyb, ohýbáme se v kyčlích, přitom můžeme pokrčit nohy v kolenou. Bohužel většinou se stává, že se ohýbáme v páteři, což je samozřejmě nesprávné.

ANO

How to protect your spine and joints.

NE

How to protect your spine and joints.

4) Při úklidu (zejména luxování, vytírání podlahy): Jedna noha nakročena dopředu, páteř zafixovaná, tělo mírně předkloněné v kyčli (ne v bederní páteři). Násada koštěte, případně nástavce od vysavače by měly být dostatečně dlouhé, abyste nemuseli příliš ohýbat svoji pátěř.

ANO

How to protect your spine and joints.

NE

How to protect your spine and joints.

5) Sezení u stolu: Řada lidí má sedavý způsob zaměstnání. Sedíme u počítače (v práci i doma), v autě, u šicího stroje atd. Je samozřejmé, že výška stolu by měla odpovídat vašemu vzrůstu, případně vaše židle by měla mít nastavitelnou výšku (ta je pro každého člověka individuální). Správně by židle měla mít tvarové opěradlo, které kopíruje vaše záda - tzn. podpírá vaši bederní lordózu a má místo pro hrudní kyfózu. Neohýbejte hlavu v krční páteři. V případě, že špatně vidíte, zajděte k očnímu lékaři, ale neohýbejte nadměrně krční páteř a hlavu.

ANO

How to protect your spine and joints.

NE

How to protect your spine and joints.