Dobrý den.

Musím Vám oznámit, že jsem se dostal do velké životní a finanční tísně. Jsem nucen zrušit ordinaci a ukončit její provoz na dobu neurčitou.

Pokud chcete přispět na vývoj nových přístrojů a strojů pro korekci deformací těla a na vývoj dalších nových technologií, pošlete finanční dar na číslo účtu:

988888811 / 5500.

Do platebního příkazu napište do poznámky vaše jméno, příjmení a adresu (i elektronickou adresu), abych Vám mohl poslat potvrzení, pokud potvrzení potřebujete.
Hrudní páteř

Něco málo z anatomie

Kvalita a zároveň nedostatky hrudníku (horní část trupu, jeho kostra sestává z hrudní páteře, žeber a hrudní kosti - sternum, tvořící hrudní koš) jsou dány jeho složitou konstrukcí. V zádové části jsou všechna žebra spojena s páteří. Vepředu je prvních sedm párů žeber spojeno s hrudní (sternální) kostí, další tři páry jsou spojeny pouze se žebry a zbývající dva páry žeber jsou zcela volné.

Hrudní koš kromě hrudních orgánů (srdce, plíce, brzlík, jícen, průdušnice, aorta, hrudní mízovod, mízní uzliny, nervy) obsahuje velké množství malých kloubů, které jsou stále v pohybu, a to i v noci, když člověk spí. To způsobuje proces dýchání.

Zablokování těchto kloubů může simulovat infarkt myokardu (příčně pruhované svalstvo, které tvoří srdeční stěnu), stenokardii (charakteristická svíravá záchvatová bolest za hrudní kostí), záduchu, určité bolesti páteře a hrudní kosti. U dětí může způsobit skoliózu páteře a vychýlení žeber do strany nebo jejich prohloubení a další fixaci špatné polohy. U dospělých zablokování těchto kloubů vede k artróze (patologické změny kloubů, kloubních obalů a vnitřních chrupavek), což má za následek srůst žebra s páteří nebo se sternální kostí. Nad takto postiženým kloubem může vzniknout bolestivá boule, které se nelze ani dotknout.

To všechno mohou způsobit nemocné vnitřní orgány, např. chronický kašel, záněty plic, bronchiální astma, dysfunkce mezižeberních svalů nebo jednotlivých velkých svalů hrudního koše, vyvolané zánětem či gelosou (zatvrdliny přímo ve svalové tkáni).

Hrudní, ani krční páteř člověk sám odblokovat nemůže. Nejrůznější rehabilitační cviky totiž mohou páteř a žebra uvolnit pouze na krátkou dobu, ale trvalý účinek se nedostaví. V našem vertebrálním centru dokážeme napravit skoliózy a odstranit potíže výše specifikované s trvalým či dlouhodobým účinkem.

Každý jedinec má v sobě velkou schopnost regenerace, ale chiropraktik není bůh. Některá těžká postižení léta zanedbávaná a neléčená, případně neprofesionálně léčená, se musí odstranit pouze chirurgicky. Ale to lze s určitostí říci až po osobní konzultaci.